Všechny novinky
4.4.2024

Vztahy se sousedy hodnotí negativně zhruba desetina lidí. Nejčastěji řešenými problémy jsou hluk, péče o dům a zahradu a nepořádek
Se sousedskými vztahy to není v Česku až tak špatné, jak vyplývá z nedávného výzkumu ResSOLUTION Group. Negativně je hodnotí jen necelých 8 % lidí. V družnějším kontaktu se sousedy jsou častěji lidé 65+ a obyvatelé vesnic. Více než polovina těch, kteří mají sousedy, s nimi ale někdy řešila nějaké problémy či neshody – většinou hluk, péči o dům a zahradu a nepořádek. Problémy lidé nejčastěji řeší přímou komunikací či konfrontací.

Výzkum provedla výzkumná agentura ResSOLUTION Group na vzorku 1025 respondentů české internetové populace z Českého národního panelu ve věku 18 let a více.

Chcete se také účastnit podobných výzkumů, nebo víte o někom, kdo by o to měl zájem? Profil na Českém národním panelu si může každý vytvořit zde.

Vztahy se sousedy hodnotí pozitivně celkem 73 % lidí, kteří nějaké sousedy mají (nebydlí na samotě), 27 % je hodnotí dokonce jako velmi pozitivní. Negativně vztahy hodnotí 8 %, z toho velmi negativně jen 2 %. Ve svém hodnocení jsou o něco pozitivnější ženy. Spokojenost má tendenci růst s věkem a klesat se zvětšující se velikostí místa bydliště a s vyšším dosaženým vzděláním.

Pokud jde o míru kontaktu, tak celkově se respondenti přibližně s třetinou svých sousedů z okolních bytů či domů pouze zdraví, s další přibližně třetinou prohodí i pár slov, s cca jednou čtvrtinou jsou ve větším kontaktu, a s téměř desetinou se pak ani nezdraví. Nezdravení sousedů častěji uvádějí mladí ve věku 18–24 let, naopak ve větším kontaktu s některými svými sousedy jsou spíše respondenti starší 65 let a obyvatelé vesnic (ti také častěji uvádějí, že mají přehled o tom, kdo jsou jejich sousedé, dobře se s nimi znají a dokáží se s nimi domluvit v případě problému).

Téměř 53 % se svými sousedy někdy řešilo problémy či neshody

Ze spektra řešených problémů uvedla čtvrtina respondentů hluk, respektive rušení. Přibližně dvě pětiny z těch, kteří tento problém řešili, se s ním setkávají alespoň několikrát do měsíce. Na druhém místě žebříčku problémů se umístila péče/starost o dům a zahradu (18 %), kam se řadí například spory o údržbu okolí domu či úklid společných prostor. Tento problém se však neobjevuje tak často, většinou (54 %) méně než jednou ročně. Na třetím místě byl zmiňován problém nepořádku a nečistoty (17 %). Z respondentů, kteří s ním mají zkušenosti, jich 41 % tento problém řeší aspoň několikrát v měsíci. Dalšími méně zmiňovanými problémy byly například potíže s parkováním, zvířaty nebo mezilidské vztahy jako takové.

Zmiňované potíže lidé nejčastěji řeší přímou komunikací či konfrontací, s velkým odstupem pak následuje řešení pomocí zprostředkovatele (např. předseda SVJ, policie), jen málokdo se s nimi vypořádá právní cestou. Jedinou výjimkou jsou majetkoprávní škody a spory, kdy za přímou komunikací/konfrontací, následuje řešení právní cestou (31 %).

K jednotlivým problémům řešeným v rámci sousedských vztahů máme k dispozici i konkrétnější odpovědi respondentů – například jaký druh hluku nebo jaké problémy se zvířaty obvykle řeší. Najdete je v našem blogovém článku.

Všechny novinky