Všechny novinky
25.1.2024

Podcasty počúva týždenne viac než tretina online užívateľov, preferujú hlavne kratšie stopáže
Audio formát podcastov už počúva aspoň raz do týždňa viac než tretina slovenskej internetovej populácie, čo je aktuálne viac než v Českej republike. Silnejšími poslucháčmi sú častejšie muži a taktiež mladšie vekové skupiny. Podľa prieskumu si podcasty respondenti najčastejšie púšťajú doma, keď relaxujú, alebo taktiež pri domácich činnostiach. Z tematických zamarení a formátov aktuálne vedú humorné či komediálne podcasty, rozhovory s osobnosťami a skutočné príbehy. Najčastejšou platformou na počúvanie je v súčasnosti počúvanie na webe a čo sa dĺžky podcastov týka, dáva väčšina poslucháčov prednosť tým, ktoré nemajú viac než pól hodiny.

Výsledky prináša spoločný výskum agentúr ResSOLUTION Group a Nielsen na vzorke päťsto respondentov slovenskej internetovej populácie zo Slovenského národného panelu vo veku 15 a viac rokov.

Obľúbenosť podcastov v posledných rokoch stúpa a ich ponuka sa každým dňom rozširuje. Medzi slovenskými online užívateľmi aktuálne počúva podcasty už 36 % aspoň raz týždenne. Pri rozklade tohoto čísla vidíme, že 8 % opýtaných sa im venuje denne nebo takmer denne, 16 % 2–3krát do týždňa a 12 % raz za týždeň. V porovnaní s výsledkami podobného prieskumu realizovaného v Českej republike vyplýva, že Slováci sú silnejšími poslucháčmi podcastov než Česi: v ČR si ich v rovnakej frekvencii aktuálne púšťa 22 % online používateľov.

Vo väčšej miere sa ich počúvaniu (vo frekvencii aspoň raz za týždeň) venujú muži a taktiež mladší respondenti. Takmer dve pätiny respondentov v súčasnosti počúva podcasty menej často než raz za týždeň (13 % aspoň raz za mesiac a štvrtina ešte menej často) a štvrtina ich zatiaľ nepočúva vôbec.

Zvyčajné prostredie k počúvaniu podcastov je v ČR i SR porovnateľné: vedie domov, konkrétnejšie pri relaxovaní alebo pred spaním – uviedlo ho 52 % Slovákov a 47 % Čechov. Viac než dve pätiny slovenských poslucháčov (a viac než tretina českých) potom počúva podcasty ako kulisu k domácim činnostiam (upratovanie, varenie apod.). U žien je počúvanie pri činnostiach v domácnosti porovnateľne bežné ako počúvanie pri relaxovaní a u najmladšej vekovej skupiny dokonca upratovanie apod. vedú, zatiaľ čo u mužov a starších respondentov naopak jasne víťazí relax. Tretím najspomínanejším miestom na počúvanie sú v oboch skúmaných krajinách cesty a rôzne presuny (napr. MHD alebo v aute), kde podcasty počúva štvrtina slovenských, resp. 27 % českých poslucháčov. Frekventovanejší je tento spôsob počúvania u mladších ročníkov.

Najobľúbenejšie témy podcastov sa v ČR a SR líšia, ako je vidieť z infografiky nižšie. U nás aktuálne patria medzi najobľúbenejšie humorné či komediálne podcasty, ďalej rozhovory s osobnosťami a skutočné príbehy (zahrňujúce napr. zločiny, ktoré sa stali apod.).

Preferencie sa ale líšia v rôznych sociodemografických skupinách. Napríklad muži majú na prvom mieste humorné či komediálne podcasty, ženy najradšej počúvajú rozhovory s osobnosťami. U vekových skupín je možné vypozorovať zaujímavú tendenciu, napríklad pri podcastových rozhovoroch, ktoré sú preferovanejšie s vyšším vekom respondentov aj s vyšším dosiahnutým vzdelaním. Respondenti nad 35 rokov veku majú tiež silnejší záujem o spravodajstvo než mladí. Opačnú tendenciu sledujeme pri skutočných príbehoch, ktorých obľuba naopak rastie u mladších respondentov. Mladí vo väčšej miere preferujú ešte vedecké/technické podcasty.

Zo spôsobov počúvania je aktuálne najčastejšie počúvanie cez web, ktoré využíva 57 % opýtaných. Cez (mobilné) aplikácie si podcasty púšťa 46 %. A zatiaľ čo aplikácie sú bežnejšie u mladších respondentov (v skupine 15–34 let ich využíva 57 % z nich), tendencia k počúvaniu online cez web naopak s vekom mierne rastie. Epizódy na počúvanie offline dnes sťahuje len zlomok opýtaných poslucháčov podcastov, je ich      9 %.

Zaujímavou témou je taktiež preferovaná dĺžka podcastov. Väčšina (presne 62 %) slovenských poslucháčov dáva prednosť podcastom, ktoré majú do pól hodiny – a obdobný záver priniesla táto otázka aj v Česku. Číslo presnejšie tvorí 30 % poslucháčov, ktorí majú najradšej, keď epizódy neprekročia 15 minút (výraznejšia je táto preferencia medzi staršími respondentmi), a 32 % uprednostňuje dĺžku medzi 16 a 30 minútami. Dlhšie epizódy má radšej 30 % poslucháčov. Preferenciu ohľadom dĺžky aktuálne nemá 8 % opýtaných.

Všechny novinky