Všechny novinky
16.4.2024

Blog

Není procento jako procento. Víte, co interpretujete?
Výchozí myšlenkou, kterou je nutné mít při každé interpretaci dat z výzkumu na paměti, je, že vždy potřebujete vědět, co je základem pro výpočet procent. Jinými slovy, zda data hovoří o podílu hrušek mezi hruškami, nebo hrušek vůči jablkům. V těchto případech jsou jednou základem sloupcová a podruhé řádková procenta.
Katarína Varju, Research Director

Sloupcová procenta (dle tabulky níže) například mohou říkat, že mezi těmi, kdo se považují za gurmány, je 55 % mužů. Datový základ (celek) tedy tvoří všichni respondenti (muži i ženy), kteří se označili za gurmány. Zbylých 45 % těch, kteří se označili za gurmány, jsou tím pádem ženy.

U údaje 55 % tudíž jde o podíl počtu mužů, kteří se označili za gurmány z celkového počtu všech, kteří se označili za gurmány.

Zde ještě odborná definice: Sloupcová procenta (neboli sloupcové relativní četnosti) udávají procentuální zastoupení kategorie X (řádky) za předpokladu, že znak Y (sloupce) nabývá určité varianty, dávají vždy v součtu sloupce 100 %. Základem pro výpočet procent je četnost znaku uvedeného ve sloupci.

Oproti tomu řádková procenta dle tabulky níže udávají, že 31 % mužů se považuje za gurmány. Základem je celkový počet mužů a 31 % je tedy podíl těch mužů, kteří uvedli ‚ano‘ v otázce, zda se by se označili za gurmány. Zbylých 69 % mužů se tak za gurmány neoznačilo.

A ještě pro úplnost odborná definice: Řádková procenta neboli řádkové relativní četnosti udávají procentuální zastoupení kategorie Y (sloupce) za předpokladu, že X (řádek) nabývá určité unikátní varianty, dávají vždy v součtu řádku 100 %. Základem pro výpočet procenta je tedy četnost znaku uvedeného v řádku.

Zajímá Vás k tématu ještě více informací? Nabízí je například kniha Marketingový výzkum, na jejíž tvorbě jsem se podílela. Přesněji kapitola Závislosti kategoriálních proměnných – kontingenční tabulky.

Všechny novinky