Všechny novinky
24.6.2024

Na dovolenou letos pojedou skoro dvě třetiny Čechů, nejčastěji k moři a za poznáváním
Letní dovolená letos čeká většinu Čechů, často dokonce nejen jedna: 56 % z těch, kteří letní odpočinek plánují, se dokonce chystá na dvě a více dovolených. Do zahraničí se vypraví skoro dvě pětiny Čechů. Z typů dovolených vedou ta u moře a poznávací. Necelá třetina dovolenkářů plánuje využít služeb cestovní kanceláře, jde především o starší generaci. Hlavním důvodem pro zařízení dovolené přes cestovku je úspora času při plánování. Ve výzkumu jsme se Čechů ptali i na negativní zážitky z dovolené, ty se nejčastěji týkaly ubytování. Výzkum realizovala agentura ResSOLUTION Group metodou online sběru dat na reprezentativním vzorku pěti set respondentů z internetové populace Českého národního panelu ve věku 15 a více let. Doplnění poskytují data z monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen, podle kterých za poslední rok z cestovních kanceláří nejvíce inzeroval Blue Style, jehož hodnota reklamního prostoru dosáhla téměř 174 milionů korun.

Kdo letos pojede na dovolenou?

Na letní dovolenou se letos chystají téměř dvě třetiny Čechů. 25 % plánuje dovolenou po Česku, 16 % v zahraničí a 22 % jak tuzemskou, tak i zahraniční. 23 % v létě na žádnou dovolenou nepojede a 14 % se ještě nerozhodlo. Mladí Češi se letos v létě chystají dovolenkovat spíše než ti starší. Z věkové skupiny 15 až 34 let se na dovolenou chystá 74 % dotázaných, mezi lidmi ve věku 35 až 54 let je to 65 % a u lidí nad 54 let je to pouze 49 %. Lidé z Prahy a Středočeského kraje častěji (27 %) než ostatní Češi (20 %) plánují vyrazit jak do tuzemska, tak do zahraničí.

Co se týče počtu dovolených, většina se chystá vyrazit maximálně na dvě (40 % pouze na jednu dovolenou, 38 % na dvě dovolené). 12 % plánuje dovolené tři, na čtyři a více dovolených pojede 6 % Čechů.

Radši moře, nebo hory?

Letos bude nejčastější destinací Čechů moře – na tento typ dovolené se chystá vyrazit 39 % těch, kteří nějakou dovolenou plánují, nejčastěji lidé ze střední generace 35–54 let (42 %). Hned v závěsu je poznávací dovolená, na kterou pojede 36 % dotázaných. Potvrzuje se ale i pověst Čechů jako horalů: na turistickou dovolenou plánuje jet 28 %. V nejmladší skupině (15–34 let) jsou pěší či horská dovolená spolu s poznávací dokonce nejčastějšími typy plánované dovolené, letos je chystá 43 %, resp. 42 % z nich. Čtveřici nejčastějších letních dovolených doplňuje pobytová dovolená v pronajaté chatě, na kterou se chystá 21 % letošních dovolenkářů.

Dovolená s cestovkou

Služeb cestovní kanceláře či agentury letos plánuje aspoň na jednu ze svých dovolených využít 32 % respondentů, kteří nějakou dovolenou chystají, přičemž lidé nad 34 let tuto možnost volí o poznání více než mladší dotázaní, stejně tak spíše lidé s nižším vzděláním než ti s vysokoškolským. Hlavními důvody pro volbu kanceláře či agentury jsou pro Čechy, které je plánují využít, hlavně ušetření času při plánování (51 %), dále pocit, že je o dotyčného postaráno např. v případě úrazu nebo nenadálé komplikace (36 %), možnost využít služeb česky hovořícího průvodce či delegáta (35 %) a nižší riziko podvodů (33 %).

Ti, kteří služeb cestovní kanceláře nebo agentury naopak využít neplánují (63 %), jako důvod nejčastěji uvádí, že je baví si dovolenou naplánovat samostatně (61 %). Druhým nejčastějším důvodem je to, že nechtějí být svázáni pevným programem (43 %). Příliš vysokou cenu cestovních zájezdů jako důvod uvedlo 28 %. 26 % od dovolené přes cestovní kancelář odrazuje to, že by museli trávit dovolenou s cizími lidmi.

Negativní zážitky z dovolené

Nepříjemný zážitek z dovolené si už někdy přivezlo přes čtvrtinu Čechů. Nejčastěji jde o respondenty ve věku 15 až 34 let (39 %), lidi z vesnic (31 %) a také spíše o muže (32 %) než ženy (22 %). Nejtypičtěji se takový negativní zážitek týkal ubytování (42 %), počasí (23 %), chování ostatních turistů (21 %) nebo zdraví (19 %).

V otevřených odpovědích respondenti popsali své negativní zkušenosti i konkrétně. Často se opakovaly stížnosti na špinavé ubytování, případně ubytování, které neodpovídalo fotografiím z nabídky – někteří kvůli tomu dokonce ukončili pobyt dřív. Negativní stopu na dovolené také zanechaly příliš vysoké ceny v turistických destinacích. Respondenti dále vzpomínali na negativní zážitky s jídlem, které jim nechutnalo nebo ze kterého měli v několika případech zažívací potíže. Problémem na dovolených bývá i hluk, ať už od ostatních hotelových hostů, nebo z večerních diskoték v blízkosti ubytování.

O nepříjemné zážitky spojené s přepravou Češi také nemají nouzi. V odpovědích se mnohokrát objevovaly příběhy o zničených nebo zapomenutých kufrech, zpožděných a zrušených letech nebo dokonce dopravních nehodách. Mezi kurióznější nepříjemné zážitky pak patří zkušenosti s různými přírodními živly v průběhu dovolené – vícekrát byla zmíněna povodeň a jeden respondent dokonce zažil výbuch sopky.

Inzerce cestovních kanceláří

Data z monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen ukazují, že za poslední rok (od června 2023 do května 2024) z cestovních kanceláří nejvíce inzerovala značka Blue Style, která umístila reklamu v hodnotě 174 milionů korun*. Druhou v pořadí byla Invia, která inzerovala v objemu 141 milionů korun. Do top trojice mezi inzerenty patří i značka TUI s hodnotou umístěné reklamy 100 milionů korun.

Všechny novinky