Všechny novinky
29.8.2023

Mobilní data už využívá online populace do 45 let věku častěji než SMS a volání
Data v telefonu a volání, respektive SMS jsou u českých internetových uživatelů nejvyužívanějšími službami mobilních operátorů v rámci soukromého tarifu, přičemž data už dnes mají lehký náskok. Pokud se v posledních dvou letech uživatelé rozhodli pro změnu poskytovatele některé ze služeb, byly to nejčastěji právě mobilní služby.

Výzkum realizovala výzkumná agentura Nielsen ve spolupráci s ResSOLUTION Group na vzorku 500 respondentů české internetové populace z Českého národního panelu ve věku 15 let a více.

Výsledky výzkumu doplňují data monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen, v nichž jsme se zaměřili na inzerci telekomunikačních činností. Vyplývá z nich, že největší objem reklamy měla od začátku roku společnost Vodafone Czech Republic.

Ze služeb poskytovaných mobilními operátory je dnes nejvyužívanější mobilní internet. Data v telefonu využívá 74 % internetových Čechů, přičemž ve věkových kategoriích 15–34 let a 35–44 let je to dokonce 81 %, resp. 80 %, z dotázaných nad 45 let 68 %. Druhé nejvyužívanější (70 %) jsou tradiční síťové služby, tedy volání a SMS. A třetí v pořadí je internet na doma, který si od mobilních operátorů nechává poskytovat 52 % respondentů, nejčastěji lidé z velkých měst (64 %). Nabídku TV kanálů od mobilních operátorů aktuálně využívá 30 %, přenosný internet 14 %.

Většina dotázaných, kteří využívají pro osobní potřebu nějaké služby operátorů (81 %), v posledních dvou letech operátora u žádné z využívaných služeb nezměnila. Operátora mobilních služeb změnilo 13 % dotázaných, internetu na doma 8 % a televize 4 %. Ti, kteří zmiňovali změnu poskytovatele mobilních služeb (volání, SMS, internet v mobilu), mezi hlavními důvody změny uváděli vysokou cenu nebo přechod na společné (např. rodinné) řešení s dalšími osobami.

Reklama v segmentu telekomunikačních činností

Dle monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen odpovídala celková ceníková hodnota reklamního prostoru v segmentu telekomunikačních činností za období leden–červenec 2023 hodnotě 1,5 miliardy korun. Nejsilnějším inzerentem v tomto segmentu za zmíněné období byla značka Vodafone Czech Republic. Další místa v první trojici pak patří značkám O2 Czech Republic a T-Mobile Czech Republic.

Všechny novinky