Všechny novinky
28.3.2024

Knihy čte aspoň jednou týdně třetina lidí, dvě pětiny čtenářů ale nejsou spokojeny se svým časem na čtení
Březen je měsíc knihy, což nabízí ideální příležitost podívat se na data o českých čtenářích. Poslouží k tomu první díl výzkumné série Kulturní Česko zaměřený na čtení a sledování knižního trhu od ResSOLUTION Group. Jeho výsledky poukazují na to, že čtenářů v české populaci nenajdeme zrovna málo, ale řadě lidí ke čtení chybí návyk, a proto po knihách sáhnou spíše výjimečně nebo vůbec. S časem, který mají na čtení, nejsou aktuálně spokojeny dvě pětiny čtenářů.

Výzkum provedla výzkumná agentura ResSOLUTION Group v únoru 2024 metodou online sběru dat. Zúčastnila se ho pětistovka internetových respondentů z Českého národního panelu starších 15 let.

Data doplňuje žebříček monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen, dle kterého loni největší objem inzerce v segmentu prodejců knih umístila značka LUXOR.

Pravidelných čtenářů, které jsme pro účely interpretace výzkumných dat definovali jako ty, kteří otevřou tištěnou nebo elektronickou knihu pro vlastní potěšení alespoň jednou týdně, je v české (internetové) populaci zhruba třetina. Větší podíl jich najdeme mezi ženami (41 %) než mezi muži (27 %) a také mezi respondenty nad 34 let, spíše než mezi mladšími ročníky. Dalších 17 % dotázaných čte alespoň jednou měsíčně a 16 % méně často. Každý pátý Čech je pak čistě příležitostným čtenářem, což znamená, že kniha mu dělá společníka například na dovolené nebo při nemoci. Pouhých 14 % lidí však nečte vůbec.

Čas na čtení

To, že podíl pravidelných čtenářů tištěných a elektronických knih momentálně nepřekračuje 34 %, nutně neznamená, že ostatní čtení zajímá méně, nebo že se z nich nemůžou stát silnější čtenáři. Velkou roli totiž zjevně hraje čas: že nejsou spokojeni s tím, kolik ho aktuálně na čtení mají, odpověděly dvě pětiny respondentů (kteří čtou alespoň někdy). Těch, kteří jsou s dobou strávenou s knihami momentálně spokojení, je v internetové populaci 36 %.

Téma a autor jako rozhodující faktor při výběru knih

Další zkoumanou otázkou v průzkumu ResSOLUTION Group bylo, podle čeho si lidé (resp. ti, kteří čtou alespoň občas) nejčastěji vybírají knihy ke čtení. Nejsilnějším lákadlem je podle výsledků téma knihy, o kterém se chtějí něco dozvědět (rozhoduje se podle toho 41 % dotázaných). Téma, které je atraktivní nebo jim blízké, je u budoucí knihy důležité pro 34 % a autor knihy pro 32 %.

Zajímavé je ale podívat se u otázky na výběr knih ke čtení i na roli názorů jiných lidí. Na doporučení blízkého okolí dá například docela podstatná část čtenářů, a sice 31 %. Recenze či hodnocení čtenářů v online databázích či na e-shopech jsou zase o něco silnějším motivátorem (12 %) než recenze odborníků (6 %). Jen malé procento se o knihách k přečtení rozhoduje podle doporučení v knihkupectví či knihovně (4 %) nebo podle doporučení známých osobností či influencerů (4 %). Právě influenceři jsou nicméně silnějším motivátorem pro nejmladší generaci.

Pro pětinu z těch, kteří čtou alespoň občas, je určující i to, že knihu obdrželi jako dárek. Obal knihy či celková grafika je při rozhodování klíčová u 9 % dotázaných.

Sledování novinek na trhu

Informace o knihách, které nově vycházejí, aktivně vyhledávají více než dvě pětiny alespoň občasných čtenářů, přičemž 6 % to dělá často a 37 % občas. Více se o dění na trhu s knižními novinkami zajímají opět ženy a respondenti s vyšším dosaženým vzděláním.

Inzerce prodejců knih

Podle dat Ad Intel společnosti Nielsen v segmentu prodejců knih za rok 2023 nejvíce inzerovala značka LUXOR s ceníkovou hodnotou* reklamního prostoru 27 milionů Kč. Druhý největší objem inzerce umístila značka KNIHY DOBROVSKÝ a třetí značka KNIHCENTRUM.CZ.

*Ceníková hodnota není ekvivalentem reálných (čistých) investic do nákupu reklamního prostoru (na reálnou cenu, kterou firmy za nákup reklamního prostoru skutečně zaplatí, má vliv řada faktorů jako celkový objem nakoupeného prostoru, uplatnění slev, barterové spolupráce a podobně). Reporting ceníkových hodnot reklamního prostoru ovšem spolehlivě zachycuje vývoj a trendy současného reklamního trhu (umožňuje např. porovnávat jednotlivé zadavatele, média nebo odvětví mezi sebou apod.).

Všechny novinky