Všechny novinky
27.6.2024

Blog

Jak vybrat ten správný vzorek pro Váš výzkum
Klienti nám pravidelně pokládají otázku: jaký vzorek byste nám metodicky doporučili?

Velmi důležitý dotaz. Určitě je ale dobré si předem odpovědět i na další otázky. Například: Chcete vzorek analyzovat jako celek, nebo Vás zajímá i rozpad dat po různých cílových skupinách? Pokud rozpad, v jakém detailu? Jak moc budeme dotazník filtrovat, na jaký detail se potřebujeme výzkumem dostat? Jde o jednorázový výzkum, nebo tracking?

To vše hraje roli při volbě velikosti vzorku pro výzkum. Určit ji správně je klíčové. Proč? Za vším hledejte statistiku, v tomto případě statistickou chybu výběrových šetření. Kvalitní reprezentativní výzkum totiž odráží realitu s nějakou přesností či mírou jistoty. A míru NEjistoty či NEpřesnosti nám popisuje právě statistická výběrová chyba. Říká nám, že na základě výzkumu můžeme s vysokou pravděpodobností říct, že výskyt dotazovaného jevu v populaci se bude pohybovat ve specifickém procentuálním intervalu, jehož rozpětí závisí na… ano, uhodli jste: na zvolené velikosti vzorku.

Přeloženo do praktické mluvy: pokud mi ve výzkumu o vzorku 1000 respondentů vyšlo, že moji značku zná 25 % respondentů, bude se skutečný výsledek v populaci s velkou jistotou pohybovat v intervalu 22,2–27,8 %, tedy plus mínus 2,8 % od hodnoty zjištěné výzkumem. Platí přitom, že čím větší vzorek, tím bude tato odchylka menší. Jak ale můžete vidět v grafu níže, pokles není lineární. Taky je z grafu patrné, že od N1000 klesá velikost chyby velmi mírně.

Vraťme se ale k naší otázce. Jaké N (tedy základ) pro výzkum zvolit? Doporučuji se vždy odrazit od základního doporučení, že nejmenší analyzovaný vzorek v rámci výzkumu by neměl být (vzhledem k velikosti statistické chyby) menší než 100 respondentů. Proto pokud budete chtít analyzovat výsledky přes věkové skupiny, doporučíme Vám minimálně vzorek o velikosti N500. Pokud budete chtít výsledky v křížení pohlaví x věk, bude doporučený vzorek vyšší.

Potřebujete jít do hloubky dat nebo hodně filtrovat? Pak zvažujte spíše větší vzorky. Pro týdenní tracking a odhad trendu naopak může (i díky možnosti slučovaní vzorku za delší období) stačit i N100–150 týdně.

A pokud přesto hledáte univerzální metodickou odpověď na tu správnou velikost vzorku pro obecný výzkum – zlatá střední cesta s dostatečným detailem a mírou přesnosti je vzorek 500 respondentů. A pokud víte, že využijete informace, které Vám poskytne detailnější třídění výstupu, je ideální zvolit vzorek N800 nebo N1000.

Všechny novinky