Všechny novinky
6.3.2024

Influencerov sleduje každý druhý internetový používateľ, dve pätiny sledujúcich už osobnosti inšpirovali k nákupu produktov
Polovica online používateľov na Slovensku sleduje na sociálnych sieťach nejakého influencera alebo známu osobnosť. Aký majú postoj k ich platením spoluprácam a dobročinným aktivitám? Opýtali sme sa ich vo výskume!

Ten urobili agentúry ResSOLUTION Group a Nielsen na vzorke päťsto respondentov slovenskej internetovej populácie z Slovenského národného panelu vo veku 15 a viac rokov.

Medzi mladými vo veku 15–34 rokov sledujú aspoň jedného influencera alebo známu osobnosť na sieťach viac než tri štvrtiny opýtaných. Neprekvapivo potom táto tendencia s vyšším vekom klesá, napríklad z používateľov nad 55 rokov veku sleduje influencerov len 17 %. Častejšie sledujú osobnosti na sieťach taktiež ženy.

Bežnou súčasťou obsahu zdieľaného na profiloch známych osobností sú dnes príspevky slúžiace k propagácii značiek, s ktorými majú tieto osobnosti nadviazanú platenú spoluprácu. Aký k nim majú Slováci, ktorí na sieťach influencerov sledujú, postoj? 28 % z nich v prieskume uviedlo, že im platené propagácie nevadia. Vo väčšej miere tak opäť odpovedali mladší respondenti. Opačný postoj zaujalo len 11 % vzorky. Najväčší podiel respondentov (49 %) však stojí niekde uprostred: niekedy im propagácia vadí a niekedy nie. Avšak spoľahnúť sa možno na to, že používatelia si také príspevky všímajú, pretože iba 2 % opýtaných, ktorí influencerov sledujú, uviedlo, že také príspevky nezachytili.

Ďalším pozitívnym poznatkom pre značky môže byť, že už 39 % sledujúcich niekedy kúpilo produkt/službu na základe odporučenia osobnosti na sociálnych sieťach. Pätina tak učinila viackrát a necelá pätina raz.

Trochu iná otázka však je, či sú pre sledujúcich príspevky vychádzajúce z platenej spolupráce dôveryhodné. 55 % totiž odpovedalo, že nie (42 % skôr nie a 13 % určite nie).

Niektorí influenceri a známe osobnosti využívajú sociálne siete tiež k podpore rôznych dobročinných projektov, či už ide o zviditeľnenie finančných zbierok, šírenie povedomia o témach z neziskového sektoru alebo podporu charitatívnych akcií. 70 % používateľov influencerov už také výzvy na ich profiloch zaznamenali. 29 % sledujúcich potom dobročinné projekty samo podporilo práve na základe výzvy influencera – 14 % dokonca viackrát a 15 % raz.

Všechny novinky